Ensihoidon tutkimusverkosto


Sivuston tietosuojailmoitus

Ensihoitotutkimus.fi on Internet-sivusto, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa ensihoitoalan tieteellisistä tutkimuksista ja edesauttaa alan tutkijoiden verkostoitumista. Kukin tutkimusryhmä tai tutkija voi ilmoittaa projektinsa ensihoitotutkimus.fi -sivustolle.

Sivustoa ylläpitää ja rekisterinpitäjänä toimii FinnHEMS Oy, Y-tunnus: 2347340-9, Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa, puhelin: +358 40 830 4577 ja +358 29 300 5000.

Sivustosta vastaa FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö. Ota yhteyttä.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta. Ilmoitamme sinulle muutoksista verkkosivuillamme osoitteessa ensihoitotutkimus.fi, josta löydät viimeisimmän version. (Viimeisin päivitys 19.11.2018)

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Henkilötiedoista tallennamme tutkimuksen yhteyshenkilön/päätutkijan nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja affiliaation sekä muista tutkijoista tai esim. väitöskirjan ohjaajista nimen ja affiliaation. Lisäksi tallennamme tiedon, saako tietojen antajalle lähettää ensihoidon tutkimusta koskevia tiedotteita tai muuta informaatiota.

Tutkimusprojektista tallennetaan tutkimuksen nimi, alku- ja päättymisaika, tutkimuksen tyyppi yms. perustietoja.

Tietojen antaja vastaa syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että tutkimusryhmään kuuluvat henkilöt ovat antaneet luvan tietojensa tallentamisen sivustolle.

Tarkistamme tiedot ennen julkaisua ja varaamme oikeuden olla julkaisematta tutkimuksen tietoja esimerkiksi siinä tapauksessa, että ilmoitetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai tutkimusasetelma ei täytä mielestämme tieteellisen tutkimuksen eettisiä tai laatukriteereitä.

Julkaistavien tutkimusten tiedot, ml. yhteystiedot, ovat julkisia ja kenen hyvänsä luettavissa sivustolla. Ainoastaan puhelinnumeroa emme julkaise, vaan se jää pelkästään sivuston ylläpitäjän käyttöön yhteydenpitoa varten.

Ensihoitotutkimus.fi -verkkosivulla käytetään mm. evästeitä toiminnallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Tietojen luovuttaminen

Sivustolle tallennetut tiedot ovat vapaasti Internetissä selattavissa, pois lukien puhelinnumerot. Lähtökohtaisesti emme luovuta tietoja muulla tavoin.

Voimme käyttää tietojen käsittelemisessä ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden kanssa olemme sopineet tietojen turvallisesta ja lainmukaisesta käsittelystä. Verkkopalvelimet sijaitsevat EU/ETA-alueella.

Tietojen turvaaminen

Tietosi suojataan asianmukaisesti tehokkailla teknisillä menetelmillä.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja sivustolla lähtökohtaisesti 10 vuoden ajan.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus

  • tarkastaa mitä tietoja sinusta on tallennettu ja saada tiedot maksutta kerran vuodessa.
  • pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • siirtää rekisterinpitäjälle toimittamasi tiedot järjestelmästä toiseen.
  • vastustaa henkilötietoihisi kohdistuvia käsittelytoimia.
  • peruuttaa antamasi suostumus, henkilötietojesi käsittelyn perustuessa suostumukseen.
  • tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että olemme toiminnassamme rikkoneet tietosuojasääntelyä sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä.

Halutessasi korjata antamiasi tietoja, kysyäksesi ensihoitotutkimus.fi -sivuston tietojen käsittelystä tai käyttääksesi muuten lakisääteisiä oikeuksiasi, ota yhteyttä.


Tietosuojailmoitus